ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ

ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ (2506- )

การศึกษา
ศม. (ศิลปไทย) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
ศบ. (ศิลปไทย) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
สถาบันเทคโนโลยีและอาชีวะ วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ เชียงใหม่
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
โรงเรียนไชยโรจน์วิทยา เชียงใหม่
รางวัล
2537 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 40
2536 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง สาขาจิตรกรรม การแสตงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 39
2534 รางวัลที่ 2 เหรียญเงินจิตรกรรมบัวหลวง จิตรกรรมแนวไทยประเพณี นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 15
2534 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 37
2533 รางวัลทุนศึกษาดูงานศิลปะ ณ ประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย และเนเธอร์แลนด์ โดยบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
2533 ที่ 1เหรียญทองจิตรกรรมบัวหลวง จิตรกรรมแนวไทยประเพณี นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 14
2533 รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม นิทรรศการศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 2 ของบริษัท โตชิบา ไทย
2533 รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ประจำปี 2533 ของธนาคารกสิกรไทย
2532 รางวัลศิลปกรรมดีเด่น นิทรรศการศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 1 ของบริษัท โตซิบา ไทยแลนด์ จำกัด
2528 รางวัลพิเศษ การประกวดภาพถ่ายนิตยสารโฟโต้
นิทรรศการเดี่ยว
2555 นิทรรศการศิลปไทยร่วมสมัย "โลกียธรรม" ของธงชัย ศรีสุขประเสริฐ ณ อาร์เดลเอิร์ตเพลส แกลเลอรี กรุงเทพฯ
2551 นิทรรศการศิลปไทยร่วมสมัย "มหาวิเนษกรมณ์" ของธงชัย ศรีสุขประเสริฐ ณ อาร์เดลเอิร์ตเพลส แกลเลอรี กรุงเทพฯ
2549 นิทรรศการศิลปไทยร่วมสมัย "นาม-รูป" ณ หอศิลป์ 9 Art Gallery เชียงราย
2538 นิทรรศการศิลปไทยร่วมสมัยของ ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
2535 นิทรรศการศิลปไทยร่วมสมัยของ ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม
2554 นิทรรศการภาพถ่าย "เห็น 4" ณ ดีโอบีหัวลำโพงแกลเลอรี่
2554 นิทรรศการภาพถ่าย "ขณะหนึ่ง...เวนิส" ณ อาร์เดลเธิร์ดเพลสแกลเลอรี
2554 "รูปธรรม-นามธรรมไทย" โตย ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ เกรียงไกร วงษ์ปิติรัตน์ ณ โอเพนอาร์ตสเปซ กรุงเทพฯ
2540 "SYMBOLIST" โตย ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ. สมภพ บุตรราช, มิเซล จอห์น บาเรทท์ ณ เพลสออฟอาร์ต กรุงเทพฯ

ลิงก์เกี่ยวเนื่อง


ผลงานศิลปินในคลังสะสมทิสโก้

มีทั้งหมด 3 ผลงาน
-
- 2552
มหาวิเนษกรมณ์ P 2
มหาวิเนษกรมณ์ P 2 ไม่ปรากฏปีสร้าง
-
- 2552
Copyright © 2024 TISCO Art Collection. งานศิลปกรรมที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้