• TISCO Art Exhibition | ศิลปกรรมสะสมทิสโก้
 • TISCO Art Exhibition | ศิลปกรรมสะสมทิสโก้
 • TISCO Art Exhibition | ศิลปกรรมสะสมทิสโก้
 • TISCO Art Exhibition | ศิลปกรรมสะสมทิสโก้


คลังศิลปกรรมสะสมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของไทย

TISCO Art Collection


ชมศิลปกรรมสะสมทั้งหมด


  ศิลปกรรมสะสม

  20 ผลงานตัวอย่าง จากทั้งหมด 574 ผลงาน

  Moment on time
  Moment on time ไม่ปรากฏปีสร้าง

  สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล

  ภาพประทับใจ หมายเลข 1
  ภาพประทับใจ หมายเลข 1 2549

  วุฒิกร คงคา

  ถ้อยคำในมกรา 2529 หมายเลข 2
  ถ้อยคำในมกรา 2529 หมายเลข 2 2529

  กัญญา เจริญศุภกุล

  ราชดำเนิน
  ราชดำเนิน 2542

  ปรีชา ปั้นกล่ำ

  ต้นไม้ในป่าแม่ทา
  ต้นไม้ในป่าแม่ทา 2538

  เอกชัย ลวดสูงเนิน

  แกลดิโอลัส
  แกลดิโอลัส 2557

  จรูญ บุญสวน

  Untitle, 2002
  Untitle, 2002 2545

  สมบูรณ์ หอมเทียนทอง

  บรรยากาศในความว่าง #2
  บรรยากาศในความว่าง #2 2520

  สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์

  ศิลปินแห่งชาติ ปี 2560

  Color Number III
  Color Number III 2520

  ณรงค์ศักดิ์ ธาดาบุษปะ

  จกขาด
  จกขาด 2546

  วัฒนะ วัฒนาพันธุ์

  ฤดูกาล หมายเลข 8
  ฤดูกาล หมายเลข 8 2532

  กัญญา เจริญศุภกุล

  ทิวทัศน์เกาะพงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ทิวทัศน์เกาะพงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2555

  ชัยวัฒน์ วรรณานนท์

  Phata
  Phata 2520

  ประยุทธ ฟักผล

  ความทรงจำ
  ความทรงจำ 2528

  อังคาร กัลยาณพงศ์

  ศิลปินแห่งชาติ ปี 2532

  น้ำตก
  น้ำตก 2535

  อิทธิพร ธงอินเนตร

  ปักษาสวรรค์
  ปักษาสวรรค์ 2556

  จรูญ บุญสวน

  เอื้องสามสี
  เอื้องสามสี 2526

  วิเชียร วงศ์ศุภลักษณ์

  Untitled 2003
  Untitled 2003 2546

  สมบูรณ์ หอมเทียนทอง

  เจริญงอกงาม
  เจริญงอกงาม 2524

  ชำเรือง วิเชียรเขตต์

  ศิลปินแห่งชาติ ปี 2539

  ชักคะเย่อ
  ชักคะเย่อ 2510

  ประพันธ์ ศรีสุตา

  อัปเดตข้อมูลล่าสุด : 14/5/ 2567

  Copyright © 2024 TISCO Art Collection. งานศิลปกรรมที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
  เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้