กัญญา เจริญศุภกุล

กัญญา เจริญศุภกุล (2490- )

เกิด 2490
เว็บไซต์ http://rama9art.org/kanya
การศึกษา
2560 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์
2522-2523 สังเกตการณ์ การศึกษาศิลปะระดับอุดมศึกษาในประเทศญี่ปุ่น และศึกษาเทคนิค ภาพพิมพ์เพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งเกี่ยวโต ประเทศญี่ปุ่น
2515 ศิลปบัณฑิต (สาขาภาพพิมพ์) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2508 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนเพาะช่าง กรุงเทพมหานคร
รางวัล
2522 รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 25
2515 รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ์ จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 21
นิทรรศการเดี่ยว
2561 นิทรรศการเชิดชูเกียรติ ศ.เกียรติคุณกัญญา เจริญศุภกุล ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ปี พ.ศ. 2560, มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระร
2551 กัญญาสนทนากับกัญญา, หอศิลป สศร. (สำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, กระทรวงวัฒนธรรม) กรุงเทพฯ นิทรรศการเชิดชูเกียรติ ศ.เกียรติคุณกัญญา เจริญศุภกุล ปริญญาศิลปด
2546 บทเพลงแห่งปรารถนา, โรสการ์เดน, นครปฐม กรีด หอศิลปวิทยานิทรรศน์ สถาบันวิทยบริการ จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2540 แผ่นดิน, หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
2536 กัญญา เจริญศุภกุล 2534 - 2536 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ
2535 สาระจากหิน กรุงเทพฯ
2533 ดอกไม้ : หิน : ฤดูกาล พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม
2538 ศิลปกรรมอาเซียน ครั้งที่ 10. (ปฏิบัติการ - นิทรรศการ – การประชุม ในหัวข้อ สุนทรียศาสตร์) สิงคโปร์
2537 เรื่องราวของเธอ, กรุงเทพฯ
2536 นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ 93. พิพิธภัณฑ์อัลวา อัลโต, ฟินแลนด์
2534 นิทรรศการศิลปกรรมไทยสมัยใหม่, สหรัฐอเมริกา
2533 นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์, แบกแดด, อิรัก

นิทรรศการศิลปะสะสมทิสโก้


ลิงก์เกี่ยวเนื่อง


ผลงานศิลปินในคลังสะสมทิสโก้

มีทั้งหมด 14 ผลงาน
หินหมายเลข 1
หินหมายเลข 1 2532
โลกสีขาว 2
โลกสีขาว 2 2534 - 2536
ฤดูกาล หมายเลข 8
ฤดูกาล หมายเลข 8 2532
ฤดูกาล หมายเลข 22
ฤดูกาล หมายเลข 22 2533
รังไหม/ดักแด้ 4
รังไหม/ดักแด้ 4 2536
ระแหงหมายเลข 2
ระแหงหมายเลข 2 2535
ธง : พฤษภาคม 2535/2
ธง : พฤษภาคม 2535/2 2535
ถ้อยคำในมกรา 2529 หมายเลข 2
ถ้อยคำในมกรา 2529 หมายเลข 2 2529
ดอกไม้ที่แนวรั้ว
ดอกไม้ที่แนวรั้ว 2546
Sun Ray 1/4
Sun Ray 1/4 ไม่ปรากฏปีสร้าง
Statement Oct'86 No.2
Statement Oct'86 No.2 2529
Statement Feb 2' 86
Statement Feb 2' 86 2529
SLASH-6
SLASH-6 2546
Seasons 1991
Seasons 1991 2534
Copyright © 2024 TISCO Art Collection. งานศิลปกรรมที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้