ศิลปกรรมสะสม


ศิลปกรรมสะสม 542 ผลงาน จากทั้งหมด 542 ผลงาน

แสงอัสดงที่ทุ่งนาข้าวนก
แสงอัสดงที่ทุ่งนาข้าวนก 2566

ชากร ทินบุตร

สีน้ำมันบนผ้าใบ

ภาพสะท้อนของโครงสร้าง
ภาพสะท้อนของโครงสร้าง 2566

ภุชงค์ โตประเสริฐ

สีน้ำมันและอะคริลิคบนผ้าใบ

Nude Woman, 2007
Nude Woman, 2007 ไม่ปรากฏปีสร้าง

เมืองไทย บุษมาโร

สีน้ำมันบนผ้าใบ

หุ่นนิ่งวัสดุสังเคราะห์
หุ่นนิ่งวัสดุสังเคราะห์ 2566

กัญชรส นาคสินธุ์

สีน้ำมันบนผ้าใบ

ไม่ปรากฎชื่อ
ไม่ปรากฎชื่อ ไม่ปรากฏปีสร้าง

ชลิต นาคพะวัน

สีอะคริลิคบนผ้าใบ

ไม่ปรากฎชื่อ
ไม่ปรากฎชื่อ ไม่ปรากฏปีสร้าง

ปานพรรณ ยอดมณี

สีฝุ่นบนผ้าใบ

In Love
In Love 2564

พลุตม์ มารอด

สีอะคริลิคบนผ้าลินิน

ไม่ปรากฎชื่อ
ไม่ปรากฎชื่อ 2558

เมืองไทย บุษมาโร

สีชอล์กบนกระดาษ

ไม่ปรากฎชื่อ
ไม่ปรากฎชื่อ 2564

กำศักดิ์ อติพิบูลย์สิน

สีอะคริลิคบนผ้าใบ

ไม่ปรากฎชื่อ
ไม่ปรากฎชื่อ ไม่ปรากฏปีสร้าง

กำศักดิ์ อติพิบูลย์สิน

สีอะคริลิคบนผ้าใบ

ไม่ปรากฎชื่อ
ไม่ปรากฎชื่อ ไม่ปรากฏปีสร้าง

วสันต์ สิทธิเขตต์

สีอะคริลิคบนผ้าใบ

ไม่ปรากฎชื่อ
ไม่ปรากฎชื่อ 2528

อิทธิพล ตั้งโฉลก

ศิลปินแห่งชาติ ปี 2551

ภาพพิมพ์โลหะ

ชวนชม
ชวนชม 2564

โอภาส โชติพันธวานนท์

สีอะคริลิคบนผ้าใบ

ลายกำมะลอ รามเกียรติ์วัดโพธิ์ตอน : หนุมานรบสหัสเดชะ
ลายกำมะลอ รามเกียรติ์วัดโพธิ์ตอน : หนุมานรบสหัสเดชะ 2566

ภัครวดี มิ่งมาลี

ประติมากรรมนูนต่ำ

สงบ
สงบ ไม่ปรากฏปีสร้าง

ศิวกร ศรีคำภา

สีอะคริลิคบนผ้าใบ

ความประสานกลมกลืนระหว่างจิตกับวัตถุ
ความประสานกลมกลืนระหว่างจิตกับวัตถุ 2533

วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์

เทคนิคผสม

ไม่มีชื่อ (คล้ายคนยืนบนฐานมีวงกลมล้อมรอบ)
ไม่มีชื่อ (คล้ายคนยืนบนฐานมีวงกลมล้อมรอบ) 2534

ไม่ทราบชื่อศิลปิน

เทคนิคผสม

ใบไม้มงคลสีทอง (ย่านดาโอ๊ะ)
ใบไม้มงคลสีทอง (ย่านดาโอ๊ะ) ไม่ปรากฏปีสร้าง

ไม่ทราบชื่อศิลปิน

เทคนิคผสม

โถจุกลายสิงห์ ลายยี่โถพื้นดำ
โถจุกลายสิงห์ ลายยี่โถพื้นดำ 2525

ไม่ทราบชื่อศิลปิน

ดินเผา

(รูปคล้ายกินรี)
(รูปคล้ายกินรี) 2548

ไม่ทราบชื่อศิลปิน

สีน้ำมันบนผ้าใบ

Page 1 of 28
Next
Copyright © 2024 TISCO Art Collection. งานศิลปกรรมที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น และนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้