มานิตย์ ภู่อารีย์

มานิตย์ ภู่อารีย์ (2478-2551)

ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2542
สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์)
เกิด 2478
เสียชีวิต 2551
เว็บไซต์ http://rama9art.org/manit
การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนราษฎร์วิริยะศึกษา
2505 Academy Of Fine Arts Of Rome สำเร็จ Dip Pittura L'accademia Di Belle Arti Di Roma Italia
2505 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไปศึกษาและดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
2497-2502 ศึกษาที่คณะจิตรกรรมและประติมากรรม (ศบ. จิตรกรรม เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2495 ศึกษาที่โรงเรียนเพาะช่าง
รางวัล
2505 ได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม ประเภทภาพพิมพ์
2505 รางวัลเกียรตินิยมอันตับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรมจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13
2505 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทภาพพิมพ์จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13
2504 รางวัลเกียรตินิยมอันตับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรมจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12
2504 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทภาพพิมพ์จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12
2502 รางวัลเกียรตินิยมอันตับ 1 เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรมจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10
2501 รางวัลเกียรตินิยมอันตับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทเอกรงค์จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9
2501 รางวัลเกียรตินิยมอันตับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรมจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9
2501 รางวัลเกียรตินิยมอันตับ 2 เหรียญเงิน ประเภทมัณฑนศิลป์จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9
นิทรรศการกลุ่ม
2504 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 หอศิลป์ กรมศิลปากร
2502 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 หอศิลป์ กรมศิลปากร
2501 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 หอศิลป์ กรมศิลปากร

นิทรรศการศิลปะสะสมทิสโก้


ลิงก์เกี่ยวเนื่อง


ผลงานศิลปินในคลังสะสมทิสโก้

มีทั้งหมด 1 ผลงาน
มาลัยเสี่ยงรัก
มาลัยเสี่ยงรัก 2505
Copyright © 2024 TISCO Art Collection. งานศิลปกรรมที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้