ทวี รัชนีกร

ทวี รัชนีกร (2477- )

ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2548
สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
เกิด 2477
เว็บไซต์ http://rama9art.org/tawee_r
การศึกษา
2503 ศบ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัล
2544 ได้รับเลือกให้เป็นศิลปินดีเด่น จังหวัดนครราชสีมา
2544 ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 7 ศิลปินยอดเยี่ยม "ทุนสร้างสรรค์ศิลป์ พีระศรี" ประจำปี 2544 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
2504 รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12
2503 รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ์ จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11
2502 รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10
2501 รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9
นิทรรศการเดี่ยว
2543 นิทรรศการเดี่ยวผลงานจิตรกรรมและประติมากรรม ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม
2548 การแสดงศิลปกรรม "โครงการเชิดชูเกียรติ การสร้างสรรค์ศิลปกรรมของ ศิลปินไทย ประจำปี 2548" ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2546 นิทรรศการศิลปกรรม เชิดชูเกียติศิลปินอีสาน ครั้งที่ 2 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2545 นิทรรศการ "ทุนสร้างสรรค์ศิลป์ พีระศรี" หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
2529 แสดง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทจิตรกรรมสีน้ำมัน
2503 แสดง ณ ประเทศเยอรมันนีประเภทภาพพิมพ์
2503 แสดง ณ ประเทศอังกฤษ ประเภทจิตรกรรมสีน้ำมันบนกระดาษ

ลิงก์เกี่ยวเนื่อง


ผลงานศิลปินในคลังสะสมทิสโก้

มีทั้งหมด 1 ผลงาน
อาดัมกับอีฟ มนุษย์คู่แรกของโลก
อาดัมกับอีฟ มนุษย์คู่แรกของโลก 2554
Copyright © 2024 TISCO Art Collection. งานศิลปกรรมที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้