วิโชค มุกดามณี

วิโชค มุกดามณี (2496-2563)

ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555
สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
เกิด 2496
เสียชีวิต 2563
เว็บไซต์ http://rama9art.org/vichoke
การศึกษา
2530 ศม. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2529 Diploma (Graphic Design and Contemporary Art) มหาวิทยาลัยโตเกียวกาคูเกอิ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีศาสตราจารย์ Tsutomu Hiroi เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2517 ศบ. (จิตรกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
2511-2512 ศึกษาศิลปะที่วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร
2509-2511 โรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลา ศึกษาศิลปะกับอาจารย์เจน และศึกษาศิลปะการวาดภาพโฆษณาภาพยนตร์จากคุณเล็ก สันติภาพจากนั้นเรียนศิลปะเพิ่มเติมกับอาจารย์ไกรษร ศรีสุ
2502-2508 โรงเรียนสงเคราะห์ประชา จังหวัดสงขลา
รางวัล
2555 ได้รับเกียรติยกย่องเป็น "ศิลปินแห่งชาติ" สาขาทัศนศิลป์ (สื่อประสม)
2554 รางวัล World Master in Art and Culture จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
2553 รางวัล "ราชมงคลสรรเสริญ " ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาศิลปะ (ทัศนศิลป์) จากมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
2537 รางวัล ASEAN Art Award การประกวดภาพจิตรกรรมของบริษัทฟิลลิป มอร์ริสกรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด
2535 รางวัลดีเด่น ประเภท Ceramic Art การประกวดเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 กรุงเทพฯ
นิทรรศการเดี่ยว
2559 นิทรรศการเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์วิโชค มุกคามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
2556 นิทรรศการเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์วิโชค มุกคามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี 2555 ณ หอเกียรติคุณ วิทยาลัยช่างศิลป
2552 การแสดงงานเรื่อง ความบันดาลใจจากพระพุทธศาสนา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพมหานคร
2552 การแสดงงาน จิตรกรรม 2552 ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2551 การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง พ.ศ. 2515-2551 จากวิถีไทย สู่วิถีร่วมสมัย เนืองในโอกาสครบรอบ 65 ปี มหาวิทยาลัย
นิทรรศการกลุ่ม
2549 Thai - Japan Art and Cultural Exchange 2006 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยทามะ ประเทศญี่ปุ่น
2548 Thai - India Art and Cultural Exchange 2005 – 2006 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Kala Bhavan, Santiniketan ประเทศอินเดีย
2548 Khong River Art and Cultural Exchange 2004 – 2005 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และล่องลำน้ำโขงสู่เมือง หลวงพระบาง ประเทศลาว
2547 Thai - Vietnam Art Exchange ณ หอศิลป์ เมืองฮานอย และเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม
2547 Thai - Korea - China Art and Cultural Exchange 2004-2005 ณ หอศิลน์ มหาวิทยาสัยศิลปากร และ Insa Art Center, กรุงโซล ประเทศเกาหลี
2547 Thai-Chinese Art Exchange ณ หอศิลป์ เมืองกวางโจ และ ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการศิลปะสะสมทิสโก้


ลิงก์เกี่ยวเนื่อง


ผลงานศิลปินในคลังสะสมทิสโก้

มีทั้งหมด 4 ผลงาน
ใบหน้า หมายเลข 1
ใบหน้า หมายเลข 1 2529
จิตสำนึกใหม่
จิตสำนึกใหม่ 2535
จักรวาล : ชีวิต : วิทยาศาสตร์ 1
จักรวาล : ชีวิต : วิทยาศาสตร์ 1 2539
Variety Space B
Variety Space B 2534
Copyright © 2024 TISCO Art Collection. งานศิลปกรรมที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้