นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน

นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน (2489-2560)

ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2549
สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
เกิด 2489
เสียชีวิต 2560
เว็บไซต์ http://rama9art.org/nonthivathn
การศึกษา
2518-2522 อบรมเทคนิคการแกะสลักหินอ่อน เมืองคารารา ประเทศอิตาลี (Dip I.P.S.I.A.M. Carrara)
2508-2513 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (ศิลปมหาบัณฑิต ประติมากรรม)
2505-2507 คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ศิลปบัณฑิต ประติมากรรม)
2499-2504 โรงเรียนทวีธาภิเศก (มัธยมศึกษาปีที่ 6)
2495-2498 โรงเรียนเทศบาล 16 วัดดีดวด (ประถมศึกษาปีที่ 4)
รางวัล
ได้รับโล่ผู้ให้การส่งเสริมเยาวชนเพื่องานประติมากรรมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
ได้รับเลือกเป็นภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน ประเภทประติมากรรม
ได้รับเกียรติให้เป็น "ศาสตรเมธี" ทางด้านประติมากรรมของมูลนิธิหม่อมหลวงปั่น มาลากุล
รางวัลที่ 2 เหรียญเงิน 3 ครั้ง และรางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง 2 ครั้ง ประเภทประติมากรรม ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19-22 และ 24
ได้รับเลือกเป็นนักกีฬาดีเด่น สาขาผู้ให้การส่งเสริมทางด้านวิชาการของสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่ 2 การประกวดออกแบบพระพุทธรูปที่วัดทองศาลางาม
2549 ได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
นิทรรศการเดี่ยว
2544 One Man Show ประติมากรรม ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม
แสดงประติมากรรมร่วมกับกลุ่มศิลปินภายในประเทศ
แสดงประติมากรรมร่วมกับกลุ่มศิลปินในต่างประเทศ ที่ประเทศเดนมาร์ก สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น เกาหลี สหรัฐอเมริกา เวียดนาม อิตาลี ฝรั่งเศส
2546 Two Man Show ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการศิลปะสะสมทิสโก้


ผลงานศิลปินในคลังสะสมทิสโก้

มีทั้งหมด 2 ผลงาน
พ่อของแผ่นดิน
พ่อของแผ่นดิน 2556
อัปปนาสมาธิ
อัปปนาสมาธิ 2546
Copyright © 2024 TISCO Art Collection. งานศิลปกรรมที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้