กมล ทัศนาญชลี

กมล ทัศนาญชลี (2487- )

ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2540
สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม), สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม)
เกิด 2487
เว็บไซต์ http://rama9art.org/kamol
การศึกษา
2520 ปริญญาโท MFA สถาบันศิลปะโอตีส ลอสแอนเจลิส
2517 ปริญญาตรี ภาพพิมพ์ BFA สถาบันศิลปะโอตีส ลอสแอนเจลิส
2512 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ไม่จบการศึกษา)
2507 วิทยาลัยเพาะช่าง กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2502 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชิโนรสธนบุรี
รางวัล
2547 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาทัศนศิลป์และศิลปะจินตนาการดีเด่น จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2545 รางวัลประจำปีครั้งที่ 14, LA ARTCORE, Los Angeles, CA, USA
2541 พระสหาย (ชั้นที่สี่) ในเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณนารถ
2534 ทุนพิเศษร่วมกับ Dr. Herbert Phillips จาก National Endowment for the Humanities ประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการ The Integrative Art of Modern Thailand
2523 รางวัลศิลปินประจำปี พิพิธภัณฑ์โอ๊คแลนด์ โอกแลนด์ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2512 รางวัลที่ ๓ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2507 รางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยช่างศิลป์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
นิทรรศการเดี่ยว
2533 นิทรรศการเดี่ยวที่หอศิลปแห่งชาติ กทม.
2532 ศิลปินรับเชิญการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ กทม.
2531 ศิลปินรับเชิญการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ กทม.
2529 นิทรรศการกลุ่มจัดโดยยูชีส ที่หอศิลปพีระศรี
2528 นิทรรศการเดี่ยวภาพวาดที่หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร กทม.
2526 นิทรรศการศิลปะกราฟฟิคร่วมสมัยของไทยที่หอศิลป พีระศรี กทม.
2524 นิทรรศการจิตรกรรมและภาพถ่ายอาเขียน กทม. และในประเทศ สมาชิกอาเขียน
2523 การแสดงเดี่ยวที่หอศิลปแห่งชาติ กทม.
นิทรรศการกลุ่ม
2540 นิทรรศการศิลปะวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2540 นิทรรศการมหกรรมศิลปะร่วมสมัยของไทย โดย 10 ศิลปินในโอกาสฉลองอาคารใหม่กงสุลไทย ลอสแองเจลีส 
คาลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2540 นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยกับศิลปินนานาชาติ ลอสแองเจลีส คาลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2540 นิทรรศการกลุ่มที่ศูนย์สังคีตศิลป์ กทม.
2540 นิทรรศการศิลปะ โครงการจัดหารายได้สมทบทุนกองทุนภูมิพล มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน
2539 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ณ สถานกงสุลไทย ลอสแองเจลีส 
คาลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2539-2540 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ครองราชสมบัติ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กหม.

นิทรรศการศิลปะสะสมทิสโก้


ลิงก์เกี่ยวเนื่อง


ผลงานศิลปินในคลังสะสมทิสโก้

มีทั้งหมด 1 ผลงาน
Colors 2523-24
Colors 2523-24 2523 - 2524
Copyright © 2024 TISCO Art Collection. งานศิลปกรรมที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้