อังคาร กัลยาณพงศ์

อังคาร กัลยาณพงศ์ (2470-2555)

ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2532
สาขาวรรณศิลป์ (วรรณกรรม)
เกิด 2470
เสียชีวิต 2555
เว็บไซต์ http://rama9art.org/angkarn
การศึกษา
โรงเรียนพระพุทธเจ้าหลวงอุปถัมภ์ และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โรงเรียนวัดใหญ่ และวัดจันทาราม
2489 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2484 เรียนวิชาศิลปะและหัตถกรรม โรงเรียนเพาะช่าง
รางวัล
2529 ได้รับรางวัล SEA WRITES จากบทกวีรวมเล่มชื่อ ปณิธานกวี
2515 ได้รับรางวัลดีเด่น ของมูลนิธิเสถียรโกเศศ – นาคะประทีป
นิทรรศการเดี่ยว
2542 กวีศรีอยุธยา
2530 หยาดน้ำค้างคือน้ำตาของเวลา
2529 ปณิธานกวี
2521 บางกอกแก้วกำศรวล หรือนิราศนครศรีธรรมราช
2515 บางบทจากสวนแก้ว

นิทรรศการศิลปะสะสมทิสโก้


ลิงก์เกี่ยวเนื่อง


ผลงานศิลปินในคลังสะสมทิสโก้

มีทั้งหมด 3 ผลงาน
บทกวีสุโขทัย
บทกวีสุโขทัย 2543
ช่อกนก
ช่อกนก 2543
ความทรงจำ
ความทรงจำ 2528
Copyright © 2024 TISCO Art Collection. งานศิลปกรรมที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้