สาธิต เทศนา

สาธิต เทศนา (2506- )

เกิด 2506
การศึกษา
2540 ปริญญาโท ศ.ม.(จิตรกรรม) ศิลปากร คณะ จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัย
2532 ปริญญาตรี ศ.บ.(จิตรกรรม) ศิลปากร คณะจิตกรรมฯ มหาวิทยาลัย
รางวัล
2551 ได้รับการคัดเลือก 84 ศิลปิน โครงการศิลปกรรมพระประวัติ และพระกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
2550 ได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โครงการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ “พระผู้ทรงงานอันยิ่งใหญ่” แสดงติดตั้ง ณ ศาลากลางจ
2549 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการตัดสินผลงานศิลปะ 2 มิติ Young Thai Artist awardโดยมูลนิธิปูนซีเมนท์ไทย
2547 ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการตัดสินศิลปะงานบุญผะเหวด ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
2546 ได้รับทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2546 โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย รางวัลศิลป์ พีระศรีครั้งที่ 3 ณ 
หอศิลป์มหาวิ
2537 ได้รับทุนในระดับปริญญาโท สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมฯมหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม
2563 "Art ลำซิ่ง หัวหิน ม่วนชื่น" ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน
2562 นิทรรศการศิลปกรรมเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่ 5 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี
2561 นิทรรศการศิลปะราชธานีแห่งศิลปะ (ครั้งที่2) ณ เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
2561 นิทรรศการโครงการจัดงานสร้างสรรค์งานศิลปกรรมร่วมสมัย (ไทย-เนปาล) ณ หอศิลป์อันดามัน จ.กระบี่
2560 นิทรรศการศิลปะราชธานีแห่งศิลปะ(ครั้งที่1) ณ เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
2560 นิทรรศการศิลปะโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ (พิมพ์แผ่นดิน ร.9) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ลิงก์เกี่ยวเนื่อง


ผลงานศิลปินในคลังสะสมทิสโก้

มีทั้งหมด 4 ผลงาน
สติมา
สติมา 2555
บันทึกเมษายน 2010 (2/2553)
บันทึกเมษายน 2010 (2/2553) 2553
บันทึกเมษายน 2010
บันทึกเมษายน 2010 2553
ดินแดนแห่งจิต
ดินแดนแห่งจิต 2555
Copyright © 2024 TISCO Art Collection. งานศิลปกรรมที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้