ปรีชา ปั้นกล่ำ

ปรีชา ปั้นกล่ำ (2510- )

การศึกษา
2536 ศิลปมหาบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
2532 ศิลปบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัล
2550 ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ "พระผู้ทรงงานอันยิ่งใหญ่" ติดตั้ง ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
2541 รางวัลเกียรติเหรียญทองสิงห์ การประกวดจิตรกรรมฉลองครบรอบ 65 ปี
2540 รางวัลดีเด่นการแสดงศิลปกรรมแห่งชาตินำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตของบริษัทโตชิบา ครั้งที่ 9
2540 รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยของกลุ่มบริษัทฟิลิปมอริส ปี 2540
2540 รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโชนิค ครั้งที่ 3
2539 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 42
2538 รางวัลที่ 1 การประกวดฉลากไวน์ Beaujolais Nouveau
2537 รางวัลชนะเลิศ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของ ธนาคารกสิกรไทย
2536 รางวัลดีเด่น การแสดงศิลปกรรม ครั้งที่ 8 ของ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
2534 รางวัลดีเด่น การแสดงศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ของ บริษัท โตชิบา ครั้งที่ 4
2531 รางวัลชมเชยประกวดวาดภาพ วันกุหลาบ เชียงใหม่ ประเภททั่วไป
2530 รางวัลที่ 3 ศิลปกรรมเยาวชนภาคเหนือของศิลปินกลุ่มลานนา
2530 รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน "ศิลป์พีระศรี" การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 4
2530 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 33
2529 รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมเยาวชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3
2529 รางวัลที่ 2 ศิลปกรรมเยาวชนภาคเหนือของศิลปินกลุ่มลานนา
นิทรรศการเดี่ยว
2545 นิทรรศการผลงานศิลปกรรม ปรากฏการณ์นามธรรม ณ สุรพแกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2534 นิทรรศการ ร้อยสี่ ร้อยอย่าง ณ สถาบันสอนภาษา AUA กรุงเทพฯ
2533 นิทรรศการ ร้อยสี่ ร้อยอย่าง ณ หอวัฒนธรรม วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
2533 นิทรรศการ ร้อยสี่ ร้อยอย่าง ณ สำนักข่าวสาร อเมริกันเชียงใหม่
นิทรรศการกลุ่ม
2551 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54
2550 ได้รับคัดเลือก สร้างสรรค์ผลงานติดตั้ง ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม หัวข้อ "พระผู้ทรงงานอันยิ่งใหญ่" เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโ
2549 นิทรรศการศิลปะและการออกแบบเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี " ทศวรรษ ครองราชย์ โดยคณาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์
2547 นิทรรศการผลงานคณาจารย์ ภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2547 นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่7/2545 หัวข้อ "ดอกไม้ในพระนามาภิไธยสิริกิติ์"
2547 การแสดงศิลปกรรมของ 80 ศิลปินไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา
2546 120 ศิลปินไทยร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมในโอกาสครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร หัวข้อ "ความสุข"
2546 การแสดงศิลปกรรมในหีบห่อ โครงการศิลปกรรมไทยร่วมสมัย ครั้งที่ 4
2545 นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2545 หัวข้อ "บทสนทนา"
2543 การแสดงผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2543 การแสดงนิทรรศการ "ค้นหาในความว่าง*
2542 การแสดงผลงานจิตรกรรมแม่น้ำของแผ่นดิน
2542 ได้รับคัดเลือกผลงานร่วมโครงการทัศนศิลป์เฉลิมเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 ร
2541 การแสดงผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2540 การแสดงนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 3
2540 การแสดงจิตรกรรมบัวหลวง 2540
2540 การแสดงศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ของ บริษัทโตชิบา ครั้งที่ 9 กรุงเทพฯ
2540 การแสดงศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยของกลุ่มบริษัทฟิลลิปมอริส ปี 2540 ประเทศไทย, ประเทศฟิลิปปินส์

นิทรรศการศิลปะสะสมทิสโก้


ลิงก์เกี่ยวเนื่อง


ผลงานศิลปินในคลังสะสมทิสโก้

มีทั้งหมด 3 ผลงาน
ราชดำเนิน
ราชดำเนิน 2542
ฝนตกแดดออก
ฝนตกแดดออก 2546
Imagination # 9
Imagination # 9 ไม่ปรากฏปีสร้าง
Copyright © 2024 TISCO Art Collection. งานศิลปกรรมที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้