พิชิต ตั้งเจริญ

พิชิต ตั้งเจริญ (2499- )

เกิด 2499
เว็บไซต์ http://rama9art.org/pichit
การศึกษา
ประกาศนียบัตร (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยนะงะซะกิ ประเทศญี่ปุ่น
ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
นิทรรศการกลุ่ม
2559 นิทรรศการศิลปะ Homage to Master Fua Haribhitak
2558 นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย โดย สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ณ ประเทศไทย
2557 นิทรรศการศิลปะ World Watermedia Exposition ณ ประเทศไทย
2554 นิทรรศการศิลปะ โดยอาจารย์ภาควิขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2553 นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยเนื่องในวันศิลป์ พีระศรี
2552 นิทรรศการศิลปะ Krungthep 226: The Art from Early Days Bangkok to the Imagined Future
2551 นิทรรศการศิลปะ Bangkok-Shizuoka Aesthetics
2547 นิทรรศการศิลปะ Different in Similarity โครงการแลกเปลี่ยนทางศิลปะและวัฒนธรรมไทย-เกาหลี

นิทรรศการศิลปะสะสมทิสโก้


ลิงก์เกี่ยวเนื่อง


ผลงานศิลปินในคลังสะสมทิสโก้

มีทั้งหมด 2 ผลงาน
สาระของวัตถุ หมายเลข 2
สาระของวัตถุ หมายเลข 2 2524
ทะเลตอนเย็น
ทะเลตอนเย็น 2546
Copyright © 2024 TISCO Art Collection. งานศิลปกรรมที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้