เกรียงไกร เมืองมูล

เกรียงไกร เมืองมูล (2511- )

เกิด 2511
การศึกษา
2544 ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2540 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รางวัล
2545 รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรมในหัวข้อ “พลังไทยรวมใจ เทิดไทยมหาราชินี” ศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 19
2543 รางวัลที่ 1 ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ปีท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติของกรมป่าไม้
2542 รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรมของ ปตท.ครั้งที่ 14
2542 รางวัลยอดเยี่ยมศิลปกรรม สืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมไทยของธนาคารยูโอบี
2540 รางวัลที่ 3 จิตรกรรมไทยแบบประเพณี นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 21
นิทรรศการกลุ่ม
2565 ครอสโอเวอร์๒: ผสาน หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
2557 นิทรรศการ “กำแพง” ณ สมบัติเพิ่มพูน แกลเลอรี
2556 นิทรรศการศิลปกรรม “กลุ่มเจ็ดยอด ครั้งที่ 10” ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2556 นิทรรศการประมูลผลงานศิลปะ “จากล้านนาสู่พุทธคยา ครั้งที่ 2” โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่
2555 นิทรรศการประมูลผลงานศิลปะ “จากล้านนาสู่พุทธคยา” โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่

ลิงก์เกี่ยวเนื่อง


ผลงานศิลปินในคลังสะสมทิสโก้

มีทั้งหมด 1 ผลงาน
ชีวิตชนบท
ชีวิตชนบท 2535
Copyright © 2024 TISCO Art Collection. งานศิลปกรรมที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น และนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้