สน สีมาตรัง

สน สีมาตรัง (2489- )

การศึกษา
2520 ประกาศนียบัตร บัณฑิตประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2513 ศิลปบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมและประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัล
2542 รางวัลที่ 1 ประกวดปฏิทินปี 2542 ชุด "ปริศนาธรรม" พิมพ์โดยบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนชาติ มหาชน จำกัด เป็นผู้ออกแบบทำต้นฉบับลายเส้นทั้งหมด ไม่ได้เป็นผู้
2540 รางวัลที่ 1 ประกวดสมุดไดอารี่ ชุด "หุ่นละครเล็ก"พิมพ์โดย ธนาคารเอ็กชิม (เพื่อการส่งออก) จำกัด เป็นผู้เขียนประวัติหุ่นละครเล็ก และเขียนคำบรรยายภาพทั้งห
2539 รางวัลที่ 1 ประกวดสมุดไดอารี่ ชุด "หนังใหญ่วัดขนอน" ของบริษัทแปลนโมทิฟ จำกัด เป็นผู้ถ่ายภาพตัวหนังใหญ่ และเขียนเรื่องหนังใหญ่ทั้งเล่ม

ลิงก์เกี่ยวเนื่อง


ผลงานศิลปินในคลังสะสมทิสโก้

มีทั้งหมด 2 ผลงาน
Easterner II
Easterner II 2514
Easterner I
Easterner I 2514
Copyright © 2024 TISCO Art Collection. งานศิลปกรรมที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้