ถวัลย์ ดัชนี

ถวัลย์ ดัชนี (2482-2557)

ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2544
สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
เกิด 2482
เสียชีวิต 2557
เว็บไซต์ http://rama9art.org/thawan
การศึกษา
2507-2511 ศึกษาระดับปริญญาโททางด้านจิตรกรรม อนุสาวรีย์ ผังเมืองและปริญญาเอก สาขาอภิปรัชญาและสุนทรียศาสตร์ ที่ราชวิทยาลัยศิลป (Rijks Akademie van Beeldende Kunst
2500-2505 ศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปบัณฑิต (ศบ.) สาขาจิตรกรรม ที่คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2498 ศึกษาระดับประโยคครูประถมการช่าง (ปปช) ที่โรงเรียนเพาะช่าง
รางวัล
2544 ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปะดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2544
2544 ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพ.ศ. 2544
2544 ได้รับคัดเลือกจาก Fukuoka Asian Culture Prize Committee ให้รับรางวัลศิลปวัฒนธรรมแห่งอาเซียน (Arts and Culture Prize) เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
2528 ได้รับรางวัลเกียรติยศเหรียญทองจากสมาคมสถาปนิกสยาม (ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะจิตรกรผู้สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย
2505 ได้รับรางวัลที่ ๑ ประเภทภาพเขียนสีน้ำมันในการประกวดภาพเขียน จัดโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(อ.ส.ท.)
นิทรรศการเดี่ยว
2547 ไตรสูรย์' นิทรรศการแสดงเดี่ยว ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ
2544 นิทรรศการ 'เฟือนตะวัน' เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานแต่งตั้งให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม) ประจำปีพ.ศ. 2544 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
2544 นิทรรศการ 'ถวัลย์ ดัชนี' ('Thawan Duchanee: Rumnbling Light and Darkness') เนื่องในโอกาสได้วับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลศิลปวัฒนธรรมแห่งอาเซียน (Arts and
2536 นิทรรศการแสดงเดี่ยว หอศิลป์มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลีย และเป็นศิลปินในพำนัก (Artist in Residence)
2533 นิทรรศการแสดงเดี่ยว ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ เมืองฟูกูโอกะ
2533 นิทรรศการแสดงเดี่ยว ณ มูลนิธิญี่ปุ่น กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
2520 นิทรรศการแสดงเดี่ยว หอศิลป์แห่งชาติ นครเยรูซาเล็ม ประเทศอิสราเอล
2517 นิทรรศการแสดงเดี่ยว หอศิลป์แห่งชาติ ฮาวาย ศูนย์การศึกษาตะวันตก-ตะวันออก มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
2516 นิทรรศการแสดงเดี่ยว บริติช เคาน์ซิล กรุงเทพฯ
2514 นิทรรศการแสดงเดี่ยว สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน กรุงเทพฯ
2512 นิทรรศการแสดงเดี่ยวศิลปกรรมไทย ณ ศูนย์วัฒนธรรมเยอรมัน นครซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
2512 นิทรรศการแสดงเดี่ยว ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ เมืองพาซาดีนา นครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
2510 นิทรรศการแสดงเดี่ยว ณ พิพิธภัณฑ์ Stedelijk กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์
2506 นิทรรศการแสดงเดี่ยว บางกะปี แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2504 นิทรรศการแสดงเดี่ยวครั้งแรก วังสวนผักกาด กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม
2544 ผู้แทนศิลปินไทยเข้าร่วมในมหกรรมศิลปะนานาชาติเมืองลังกาวี ประเทศมาเลเซีย
2544 นิทรรศการ 12 ศิลปินชั้นนำจากเอเชียพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเชีย
2543 นิทรรศการเนื่องในโอกาสเฉลิมจลองครบรอบ 60 ปี ของศิลปินจัดโดย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ กรุงเทพฯ
2542 นิทรรศการศิลปะนานาชาติ "Art Beyond Borders" จัดโดย UNESCO และ TเMOTCA ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส
2540 นิทรรศการ 5 ศิลปินไทยชั้นนำ ณ สถานกงสุลไทย และสภาศิลปกรรมไทย นครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
2540 ได้รับเชิญเป็นตัวแทนศิลปินจากเอเชีย เข้าร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะนานาชาติ 'Art Beyond Borders' จัดโตย UNESCO และ TIMOTCA ณ อาคารสำนักงานใหญ่องค์การสหประช
2539 นิทรรศการ '"ศิลปีสู่ภูสรวง' ผลงานจิตรกรรมแนวพุทธปรัชญาจาก 5 ศิลปินไทยร่วมสมัย ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
2508 ร่วมแสดงผลงานจิตรกรรมไทยกับอินสนธิ์ วงศ์สาม และปรีชา บางน้อย ณ ทำเนียบทูตไทย กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

นิทรรศการศิลปะสะสมทิสโก้


ลิงก์เกี่ยวเนื่อง


ผลงานศิลปินในคลังสะสมทิสโก้

มีทั้งหมด 1 ผลงาน
(งู)
(งู) 2517
Copyright © 2024 TISCO Art Collection. งานศิลปกรรมที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้