Nude Woman, 2007

Nude Woman, 2007 ไม่ปรากฏปีสร้าง

สีน้ำมันบนผ้าใบ | 79.80 x 60 ซม.

ผลงานอื่นๆ ของศิลปิน

มีทั้งหมด 4 ผลงาน
Nude Woman, 2007
Nude Woman, 2007 ไม่ปรากฏปีสร้าง
ไม่ปรากฎชื่อ
ไม่ปรากฎชื่อ 2558
เปิดระเบียง
เปิดระเบียง 2546
เปิดม่าน (2)
เปิดม่าน (2) 2546
Nude Woman, 2007
Copyright © 2024 TISCO Art Collection. งานศิลปกรรมที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้