ศิลปกรรมสะสม


ศิลปกรรมสะสม 542 ผลงาน จากทั้งหมด 542 ผลงาน

Radiation 3
Radiation 3 2542

ไม่ทราบชื่อศิลปิน

ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม

Kob
Kob 2517

ไม่ทราบชื่อศิลปิน

สัมฤทธิ์

(Temple Drum)
(Temple Drum) 2517

ไม่ทราบชื่อศิลปิน

สัมฤทธิ์

-
- ไม่ปรากฏปีสร้าง

ไม่ทราบชื่อศิลปิน

ภาพพิมพ์แกะไม้

-
- ไม่ปรากฏปีสร้าง

ไม่ทราบชื่อศิลปิน

ภาพพิมพ์แกะไม้

นก (ภาพจำลอง)
นก (ภาพจำลอง) 2563

ภาพจำลองจากผลงานของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ผลงานพิมพ์จำลองอิงค์เจทบนกระดาษ (สีน้ำ)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 2490

ภาพจำลองจากผลงานของ จำรัส เกียรติก้อง

ภาพจำลองอิงค์เจทบนผ้าใบ (สีน้ามันบนผ้าใบ)

ท้องทุ่งอันกว้างใหญ่
ท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ 2564

อิรฟาน อับดุลราซิ

สีน้ำมันบนผ้าใบ

ลิงแม่ลูก
ลิงแม่ลูก 2556

อิทธิพล ดีมี

ภาพถ่าย

Simple # 3
Simple # 3 ไม่ปรากฏปีสร้าง

อาทิตย์ อมรชร

ภาพพิมพ์โลหะและภาพพิมพ์แกะไม้

หนทางแห่งความหวังในพื้นที่ความเงียบสงบ
หนทางแห่งความหวังในพื้นที่ความเงียบสงบ 2563

อับดุลเลาะ กาหม๊ะ

ภาพพิมพ์โลหะกัดกรดแผ่นเหล็กขาว

พื้นที่ความหวังบนความเงียบสงบ
พื้นที่ความหวังบนความเงียบสงบ 2563

อับดุลเลาะ กาหม๊ะ

ภาพพิมพ์โลหะกัดกรดแผ่นเหล็กขาว

บั้นท้าย
บั้นท้าย 2549

อภิศักดิ์ วัฒิวรรณผล

ไฟเบอร์กลาส

แห่ข้าวพันก้อน
แห่ข้าวพันก้อน 2557

อภิเดช ธิตะปัน

สีอะคริลิคบนผ้าใบ

ศาสตราจารย์ ศิลป พีระศรี
ศาสตราจารย์ ศิลป พีระศรี 2537

เสรี นิลประพันธ์

สีน้ำมันบนผ้าใบ

บ้านและชีวิต
บ้านและชีวิต 2564

สุรศักดิ์ สอนเสนา

ภาพพิมพ์แกะไม้

หาดเลพัง, ภูเก็ต
หาดเลพัง, ภูเก็ต 2561

สุนทร พาพาน

สีน้ำมันบนผ้าใบ

ศิลปะเรขาคณิต
ศิลปะเรขาคณิต 2564

สุธาสินี ชัยมงคล

สีอะคริลิคบนผ้าใบ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2545

สำรอง จันทร์ทอง

สีน้ำมันบนผ้าใบ

ความสัมพันธ์ 8/2545
ความสัมพันธ์ 8/2545 2545

สาธิต พบที่พึ่ง

สีอะคริลิคบนกระดาษ

Page 2 of 28
Next
Copyright © 2024 TISCO Art Collection. งานศิลปกรรมที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น และนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้