ศิลปิน


25 ศิลปิน จากทั้งหมด 251 ศิลปิน

ปรีชา เถาทอง (2491- )
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2552
สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
พิชัย นิรันต์ (2479- )
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2546
สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
มานิตย์ ภู่อารีย์ (2478-2551)
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2542
สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์)
วิโชค มุกดามณี (2496-2563)
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555
สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ (2492- )
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2560
สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
สวัสดิ์ ตันติสุข (2468-2552)
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2534
สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา (2482- )
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2541
สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม)
อังคาร กัลยาณพงศ์ (2470-2555)
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2532
สาขาวรรณศิลป์ (วรรณกรรม)
อิทธิพล ตั้งโฉลก (2489-2564)
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2551
สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
อินสนธิ์ วงศ์สาม (2477- )
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2542
สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
Page 2 of 2
Copyright © 2024 TISCO Art Collection. งานศิลปกรรมที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น และนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้